UKNJIŽBA STANOVA-ETAŽIRANJE

 

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad tačno određenim delom zgrade,  ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.

Kao vlasniku stana pripada Vam deo u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski deo, garaža, tavanski deo zgrade) i deo zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.

 

Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je deo zgrade u Vašem vlasništvu.

 

Ukoliko zgrada koja se etažira nije upisana u katastarskom operatu, geodet treba najpre ucrtati i upisati zgradu, a zatim izraditi elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama. Nakon što je formirana čestica za zgradu koje se etažira i kada je zgrada upisana u zemljišne knjige (odnosno svi njeni delovi), može se pristupiti etažiranju.