INŽENJERSKA I MAŠINSKA GEODEZIJA

Inženjerska geodezija objedinjuje usluge: geodetsko praćenje izgradnje, praćenje sleganja objekata u toku i nakon završetka građenja, računanje kubatura deponija i ostalo.

Geodetski nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje i niskogradnje (mostovi, tuneli, putevi)

Geodetska iskolčenja i merenja na sportskim stadionima (za potrebe reklama, atletskih takmičenja i sl.)

Snimanje kamenoloma

Precizni nivelman

Postavljanje i praćenje kranskih staza

Geodetsko snimanje terena sa 3D prikazom, te izrada poprečnih i uzdužnih profila